Seminarium naukowe: e-VAT – uproszczenie i uszczelnienie systemu VAT Drukuj Email
Wpisany przez Renata Łaska - piątek, 31 marca 2017 10:26 | Zmieniony: czwartek, 22 czerwca 2017 12:27   
Zapraszamy na seminarium na temat: e-VAT – uproszczenie i uszczelnienie systemu VAT.
Referat wygłosi: mgr inż. Piotr Grajkowski.
Seminarium odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00 w Instytucie Łączności w sali Rady Naukowej (272).

Streszczenie:

W referacie zostanie zarysowana koncepcja Fiskalnej Chmury Obliczeniowej – rozwiązania perspektywicznego, nad którym prace mogą zostać zapoczątkowane poprzez implementację systemu e-VAT – centralnej elektronicznej ewidencji VAT.  System e-VAT radykalnie uprości rozliczenie przedsiębiorców z fiskusem, a zarazem uszczelni system podatkowy, umożliwiając realizację jednolitego, spójnego i transparentnego mechanizmu rozliczania podatku, w którym zostaną zablokowane, a przynajmniej zredukowane do minimum, możliwości jego wyłudzania. Idea usług księgowo-podatkowych w chmurze państwowej zostanie zaprezentowana w kontekście Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który – zdaniem autora – można zrealizować drogą wytypowania i wdrożenia autorskiego projektu pilotażowego, którym powinien być właśnie projekt e-VAT.  Wokół tego projektu powinny być integrowane poszczególne systemy teleinformatyczne administracji centralnej.

Wdrożenie e-VAT, w którym zostanie zmodyfikowany mechanizm rozliczania podatku VAT, w 100% zablokuje możliwość nadużyć systemowych (słupy i karuzele), a także wyposaży służby skarbowe w sprawne i wydajne narzędzia do radykalnego ograniczenia nadużyć pozasystemowych (transakcje bez doliczania VAT i sprzedaż detaliczna bez paragonu z kasy fiskalnej) oraz wyłudzeń z tytułu fikcyjnego eksportu. Dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu systemowego zablokowania fraudów można oszacować na kwotę 25 mld zł rocznie, czyli 75 mld w ciągu trzech lat, podczas gdy zgodnie z deklaracjami rządu działania antyfraudowe Ministerstwa Finansów, takie jak jednolity plik kontrolny, pakiet paliwowy, VAT odwrócony, kasy fiskalne on-line, mają zredukować lukę VAT z 26% do 15% w ciągu 3 lat, co daje extra 25 mld, czyli kwotę trzykrotnie niższą. Warto przy tym zauważyć, że e-VAT spowoduje kilkukrotną redukcję aparatu skarbowego rozliczającego VAT, podczas gdy rozwiązania MF – jego znaczącą rozbudowę.

Dlaczego Ministerstwo Finansów podejmuje działania fragmentaryczne, doraźnie i mało skuteczne, które komplikują system i zaburzają jego logikę, zamiast wdrażać rozwiązania trzykrotnie wydajniejsze, które zarówno upraszczają, jak i uszczelniają system? To pytanie adresowane do polityków.

 

Seminarium będzie transmitowane na kanale YT:

https://www.youtube.com/channel/UCPuUKVu15-7optEQSrzyHsg

Zmieniony: czwartek, 22 czerwca 2017 12:27