Deklaracja zgodności Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Tomaszuk - piątek, 14 maja 2010 11:43 | Zmieniony: piątek, 27 kwietnia 2012 09:05   

Deklaracja zgodności jest to oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w którym stwierdza on, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami zasadniczymi.

Deklaracja zgodności powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, składającego deklarację
  2. Identyfikację urządzenia (nazwę, oznaczenie typu lub modelu, wersji i inne stosowne informacje opisujące wyposażenie)
  3. Oświadczenie o zgodności z postanowieniami znajdującej zastosowanie dyrektywy WE (dyrektyw WE) polegające na powołaniu (w części lub w całości) norm zharmonizowanych z daną dyrektywą lub innych norm i wymagań, które mogą stanowić podstawę domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi
  4. Datę i miejsce wystawienia deklaracji
  5. Podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
Zmieniony: piątek, 27 kwietnia 2012 09:05