Badania techniczne urządzeń Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Tomaszuk - piątek, 14 maja 2010 11:43 | Zmieniony: środa, 10 września 2014 11:02   

Laboratoria badawcze Instytutu Łączności:

przeprowadzają badania zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi:

  • bezpieczeństwa użytkownika (art. 3.1a dyrektywy R&TTE oraz dyrektywa LV);
  • kompatybilności elektromagnetycznej (art. 3.1b dyrektywy R&TTE oraz dyrektywa EMC);
  • efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych (art. 3.2 dyrektywy R&TTE).

Sprawozdania z badań zgodności z wymaganiami zasadniczymi stanowią niezbędną część dokumentacji technicznej, będącej podstawą do oceny zgodności, wystawienia deklaracji zgodności oraz oznakowania wyrobu znakiem CE.

Zmieniony: środa, 10 września 2014 11:02