Regulamin Radiokomunikacyjny ITU 2016

Instytut Łączności udostępnia po raz pierwszy kompletną polską wersję językową Regulaminu Radiokomunikacyjnego opublikowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w październiku 2016 r. Jest to aktualna wersja Regulaminu. Weryfikacja i opracowanie polskiego tekstu zostały wykonane przez zespół ekspertów Instytutu Łączności i Departamentu Telekomunikacji MC w ramach dotacji celowej Ministra Cyfryzacji.

 
ITU Workshop „Legal and Regulatory Barriers to the Introduction of Cloud Services in the EU”, 14-15.12.2017
Zapraszamy na warsztaty organizowane we współpracy z ITU.
 
ICTON 2018 - Call for Contributions

ICTONsmall20th Anniversary International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2018

 
Konferencja "Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko"

konferencja_pem_teaser_26 grudnia 2017 w Warszawie odbędzie się zorganizowana przez Instytut Łączności międzynarodowa konferencja naukowa „Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko”. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

 
Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT) 4/2017

Ukazał się numer 4/2017 Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT).

 
Annual Report 2016
Ukazał się Annual Report 2016, opisujący działalność i osiągnięcia Instytutu Łączności w 2016 r.
 
Serwis o polu elektromagnetycznym (PEM)
PEMZainteresowanych tematyką PEM zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu na dedykowanej stronie pem.itl.waw.pl, gdzie będą publikowane wyniki prac prowadzonych przez Instytut Łączności oraz inne informacje dotyczące tej problematyki.
 
Instytut Łączności będzie pełnił funkcję Organizatora w Porozumieniu na rzecz Strategii „5G dla Polski”
Dnia 28 czerwca 2017 r. zostało podpisane Porozumienie na rzecz Strategii „5G dla Polski”. Uroczyste podpisanie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji. Jednym z sygnatariuszy Porozumienia jest Instytut Łączności, który będzie pełnił rolę Organizatora, czyli będzie „kierował działaniami podejmowanymi w ramach Porozumienia w imieniu Lidera”. Liderem Porozumienia zostało Ministerstwo Cyfryzacji.
 
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI) 2017

WTISD-2017-sliderCentralna impreza obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI) 2017 będzie miała miejsce dnia 22 maja 2017 r. w Sejmie RP.  W tym roku hasłem przewodnim jest Big Data for Big Impact. Polskim obchodom będzie towarzyszyła XVIII Konferencja Okrągłego Stołu - Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, podczas której wystąpi dyr. Jerzy Żurek z wykładem Zaplecze B+R w obszarze ICT wobec wyzwań Big Data. Instytut Łączności będzie transmitował przebieg tej Konferencji na żywo.

 
Pilotażowa kampania informacyjno-edukacyjna nt. PEM
Minister_Strezynska

Uruchamiamy pilotażową kampanię informacyjno-edukacyjną na temat pól elektromagnetycznych (PEM) emitowanych przez instalacje radiowych stacji bazowych w systemach radiokomunikacji ruchomej. Będziemy promować wiedzę dotyczącą zjawiska promieniowania elektromagnetycznego, prezentować materiały informacyjne, artykuły, referaty dotyczące tej tematyki.

W dniu 15 grudnia 2016 roku odbyła się konferencja Medyczne, biologiczne, techniczne i prawne aspekty wpływu pola elektromagnetycznego na środowisko (oceny, poglądy, harmonizacja) podczas, której m.in. przedstawiono referat mgr inż. Rafała Pawlaka nt. Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji telefonii komórkowej zwracający uwagę na najważniejsze zagadnienia techniczne dotyczące pomiaru poziomów PEM.

 
Porozumienie IŁ i Collegium Medicum UJ
Instytut Łączności podpisał porozumienie z Collegium Medicum (Uniwersytet Jagielloński) o współpracy mającej na celu przygotowanie raporu dotyczącego wpływu pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej na zdrowie mieszkańców.
 
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) nr 1-2/2016

Ukazał się nowy numer kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 1-2/2016.

 
Audycja nt projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce

Pierwszy Program Polskiego Radia w audycji Sygnały Dnia wyemitował rozmowę nt projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce, programu operacyjnego Polska Cyfrowa oraz internetu o dużych przepływnościach. W audycji uczestniczył p. Wojciech Hałka, pełnomocnik dyrektora IŁ ds. rozwoju i sprzedaży.

 

ICTON

W dniach 1-5.07.2018 r. w Bukareszcie odbędzie się 20. Międzynarodowa Konferencja ICTON 2018 (International Conference on Transparent Optical Networks).

EMC

W dniach 5-9 czerwca 2017 r. we Wrocławiu odbywają się Warsztaty EMC (XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej).