Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) nr 3-4/2014

Ukazał się nowy numer kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 3-4/2014.

 
Centrum Szkolenia Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV)

Otwarcie Centrum Szkolenia Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV) przy Instytucie Łączności.

 
"Zasłużeni dla Łączności" odznaczenia dla pracowników Instytutu Łączności
Dnia 9 lipca 2014 r. Minister Małgorzata Olszewska odznaczyła pracowników Instytutu medalami "Zasłużony dla Łączności".
 
Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora IŁ PIB
 
INFOSTAT2014 dla Instytutu Łączności
Podczas uroczystości związanych ze Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego 2014 dyrektor Instytutu Wojciech Hałka odebrał statuetkę INFOSTAT2014 dla Instytutu Łączności za "promowanie standardów telekomunikacyjnych m.in. poprzez cykliczne spotkania Forum TETRA Polska."
 
Publikacja Annual Report 2013
W maju 2014 r. ukazał się Annual Report 2013, opisujący działalność i osiągnięcia Instytutu Łączności w 2013 r.
 
Dyplomy uznania dla wynalazków Instytutu Łączności

Instytut otrzymał dyplomy uznania MNiSW za wynalazki nagrodzone na wystawach międzynarodowych.

 
Kodeks postępowania Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego

Dnia 10 grudnia 2012 r. decyzją Dyrektora Instytutu został wprowadzony w życie Kodeks postępowania Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

KSTiT

W dniach 12-14.09.2012 r. odbyło się w Instytucie Łączności XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2012.

EMC

W dniu 20.09.2011 r. w Katowicach odbyła się Konferencja: "Środowisko Elektromagnetyczne Kopalń".

DSTIS

logo_dstis_h55 9th International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society (DSTIS) odbyła się 5-6 września 2011 r. w Warszawie.