Instytut Łączności Patronem Konferencji Future of Wireless Systems

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej w dniach 21–22 października 2016 r.

 
Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT) 3/2016

Ukazał się numer 3/2016 Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT).

 
Noc Laboratoriów w Instytucie Łączności we Wrocławiu

Zapraszamy na drugą edycję Nocy Laboratoriów do laboratoriów Instytutu Łączności we Wrocławiu. Impreza odbędzie się 8 października 2016 r.

 
Zakład EMC na XIX edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności jest współorganizatorem XIX edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 19-21 września 2016 r.  we Wrocławiu.

 
Informacja prasowa o warsztatach FPSE

W dniach 8-9 września 2016 r. we Wrocławiu odbyły się warsztaty "Workshop on Frequency Policy and Spectrum Engineering".

 
Workshop dotyczący Polityki i Inżynierii Widma Radiowego (FPSE2016)

Instytut Łączności zaprasza na organizowany w dniach 8 i 9 września 2016 r., w trakcie konferencji EMC Europe 2016, Workshop pt. “Frequency Policy and Spectrum Engineering” (FPSE2016).

 
Annual Report 2015
Ukazał się Annual Report 2015, opisujący działalność i osiągnięcia Instytutu Łączności w 2015 r.
 
Porozumienie IŁ i Collegium Medicum UJ
Instytut Łączności podpisał porozumienie z Collegium Medicum (Uniwersytet Jagielloński) o współpracy mającej na celu przygotowanie raporu dotyczącego wpływu pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej na zdrowie mieszkańców.
 
Instytut Łączności dla bezpieczeństwa Światowych Dni Młodzieży

Instytut Łączności, przeprowadził serię pomiarów systemów radiowych w Małopolsce, realizowanych w ramach projektu M-ISZCZ. Badania były prowadzone z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium Badawczego. Wyniki badań wybranych systemów radiowych, użytkowanych przez Policję, będą wykorzystane w celu lepszego zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży.

 
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) nr 1-2/2016

Ukazał się nowy numer kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 1-2/2016.

 
Audycja nt projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce

Pierwszy Program Polskiego Radia w audycji Sygnały Dnia wyemitował rozmowę nt projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce, programu operacyjnego Polska Cyfrowa oraz internetu o dużych przepływnościach. W audycji uczestniczył p. Wojciech Hałka, pełnomocnik dyrektora IŁ ds. rozwoju i sprzedaży.

 
Przyjęto Rezolucję na międzynarodowej konferencji Approaches to the Digitisation of Audio Broadcasting in V4 Countries

Instytut Łączności był jednym z partnerów organizujących konferencję Approaches to the Digitisation of Audio Broadcasting in V4 Countries, która odbyła się w dniach 18-19 lutego 2015 r. w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.

 
Centrum Szkolenia Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV)

Otwarcie Centrum Szkolenia Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV) przy Instytucie Łączności.

 

ICTON

W dniach 2-6.07.2017 r. w Gironie (Hiszpania) odbędzie się 19. Międzynarodowa Konferencja ICTON 2017 (International Conference on Transparent Optical Networks).

KSTiT

W dniach 12-14.09.2012 r. odbyło się w Instytucie Łączności XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2012.

EMC

W dniach 24 -26 czerwca 2015 r. we Wrocławiu odbywają się Warsztaty EMC (X Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej).

DSTIS

logo_dstis_h55 9th International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society (DSTIS) odbyła się 5-6 września 2011 r. w Warszawie.