Zakład EMC na XIX edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności jest współorganizatorem XIX edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 19-21 września 2016 r.  we Wrocławiu.

 
Noc Laboratoriów w Instytucie Łączności we Wrocławiu

Zapraszamy na drugą edycję Nocy Laboratoriów do laboratoriów Instytutu Łączności we Wrocławiu. Impreza odbędzie się 8 października 2016 r.

 
Informacja prasowa o warsztatach FPSE

W dniach 8-9 września 2016 r. we Wrocławiu odbyły się warsztaty "Workshop on Frequency Policy and Spectrum Engineering".

 
Workshop dotyczący Polityki i Inżynierii Widma Radiowego (FPSE2016)

Instytut Łączności zaprasza na organizowany w dniach 8 i 9 września 2016 r., w trakcie konferencji EMC Europe 2016, Workshop pt. “Frequency Policy and Spectrum Engineering” (FPSE2016).

 
Annual Report 2015
Ukazał się Annual Report 2015, opisujący działalność i osiągnięcia Instytutu Łączności w 2015 r.
 
Porozumienie IŁ i Collegium Medicum UJ
Instytut Łączności podpisał porozumienie z Collegium Medicum (Uniwersytet Jagielloński) o współpracy mającej na celu przygotowanie raporu dotyczącego wpływu pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej na zdrowie mieszkańców.
 
Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT) 2/2016

Ukazał się numer 2/2016 Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT).

 
Instytut Łączności dla bezpieczeństwa Światowych Dni Młodzieży

Instytut Łączności, przeprowadził serię pomiarów systemów radiowych w Małopolsce, realizowanych w ramach projektu M-ISZCZ. Badania były prowadzone z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium Badawczego. Wyniki badań wybranych systemów radiowych, użytkowanych przez Policję, będą wykorzystane w celu lepszego zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży.

 
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) nr 1-2/2016

Ukazał się nowy numer kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 1-2/2016.

 
Audycja nt projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce

Pierwszy Program Polskiego Radia w audycji Sygnały Dnia wyemitował rozmowę nt projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce, programu operacyjnego Polska Cyfrowa oraz internetu o dużych przepływnościach. W audycji uczestniczył p. Wojciech Hałka, pełnomocnik dyrektora IŁ ds. rozwoju i sprzedaży.

 
Przyjęto Rezolucję na międzynarodowej konferencji Approaches to the Digitisation of Audio Broadcasting in V4 Countries

Instytut Łączności był jednym z partnerów organizujących konferencję Approaches to the Digitisation of Audio Broadcasting in V4 Countries, która odbyła się w dniach 18-19 lutego 2015 r. w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.

 
Centrum Szkolenia Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV)

Otwarcie Centrum Szkolenia Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV) przy Instytucie Łączności.

 

ICTON

W dniach 2-6.07.2017 r. w Gironie (Hiszpania) odbędzie się 19. Międzynarodowa Konferencja ICTON 2017 (International Conference on Transparent Optical Networks).

KSTiT

W dniach 12-14.09.2012 r. odbyło się w Instytucie Łączności XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2012.

EMC

W dniach 24 -26 czerwca 2015 r. we Wrocławiu odbywają się Warsztaty EMC (X Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej).

DSTIS

logo_dstis_h55 9th International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society (DSTIS) odbyła się 5-6 września 2011 r. w Warszawie.