Prezentacja projektu PIBUK

Dnia 3 listopada 2015 r. w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się seminarium podsumowujące dotychczasowe prace nad projektem Platforma informatyczna systemu badań i diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej (PIBUK).

 
Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT) 3/2015

Ukazał się numer 3/2015 Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT).

 
Publikacja Annual Report 2014
Ukazał się Annual Report 2014, opisujący działalność i osiągnięcia Instytutu Łączności w 2014 r.
 
Audycja nt projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce

Pierwszy Program Polskiego Radia w audycji Sygnały Dnia wyemitował rozmowę nt projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce, programu operacyjnego Polska Cyfrowa oraz internetu o dużych przepływnościach. W audycji uczestniczył p. Wojciech Hałka, pełnomocnik dyrektora IŁ ds. rozwoju i sprzedaży.

 
Przyjęto Rezolucję na międzynarodowej konferencji Approaches to the Digitisation of Audio Broadcasting in V4 Countries

Instytut Łączności był jednym z partnerów organizujących konferencję Approaches to the Digitisation of Audio Broadcasting in V4 Countries, która odbyła się w dniach 18-19 lutego 2015 r. w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.

 
Nagroda imienia Fabio Neri za najlepszy artykuł dla dr. Mirosława Klinkowskiego

Dr hab. inż. Mirosław Klinkowski został laureatem nagrody imienia Fabio Neri za najlepszy artykuł opublikowany przez Journal of  Optical Switching and Networking.

 
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne (TiTI) nr 3-4/2014

Ukazał się nowy numer kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 3-4/2014.

 
Centrum Szkolenia Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV)

Otwarcie Centrum Szkolenia Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV) przy Instytucie Łączności.

 
Kodeks postępowania Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego

Dnia 10 grudnia 2012 r. decyzją Dyrektora Instytutu został wprowadzony w życie Kodeks postępowania Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

ICTON

W dniach 10-14.07.2016 r. w Trydencie odbędzie się 18. Międzynarodowa Konferencja ICTON 2016 (International Conference on Transparent Optical Networks).

KSTiT

W dniach 12-14.09.2012 r. odbyło się w Instytucie Łączności XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2012.

EMC

W dniach 24 -26 czerwca 2015 r. we Wrocławiu odbywają się Warsztaty EMC (X Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej).

DSTIS

logo_dstis_h55 9th International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society (DSTIS) odbyła się 5-6 września 2011 r. w Warszawie.